Waarom Arco in 4 talen?We hebben in de Antillen al veel teveel tijd verdaan. Een land wordt niet opgebouwd met kletsen. Het wordt opge-bouwd met plannen, organiseren en werken. En leren (studeren).

Spaanstalig continent
Wij liggen in een continent waar veel Spaans gesproken wordt. Voor handels-contacten en toerisme zullen we dus Spaans moeten kennen. Bovendien,
onze bevolking heeft vele Spaans-taligen opgenomen. Daarom wordt zelfs lokaal al veel Spaans gesproken. Om in te kunnen spelen - ook commercieel - op de linguistische realiteit van onze omgeving is kennis van de Spaanse taal een must.

Toegangspoort tot Europa

Onze toegangspoort tot Europa is Ne-derland. Wij hebben - for better or for worse - reeds meer dan 350 jaar een nauwe band met Nederland. Het kan wel zijn dat de relaties niet altijd even goed geweest zijn. Een verstandig mens ziet in dat ons contact met Nederland van levensbelang is. De BES-eilanden (in ieder geval Bonaire) hebben expliciet uitgesproken dat we met Nederland verder willen in een nauw integraal samenwerkingsverband. Het referendum 2004 was duidelijk. Daarbij hoort meer kennis van de Nederlandse taal. Het is dus van belang dat de media daarop inspelen. ARCO is zo’n medium dat daar - op eigen wijze - op inspeelt. Wij publi-ceren vele artikelen in het Nederlands.

Nederlandstalig onderwijs

Ook ons onderwijssysteem moet te-rugkeren naar het Nederlands. De van huis uit Papiamentstaligen hebben het dan moeilijker. Dat moeten we zien op te lossen met extra aandacht en voorzieningen. Maar ook door de Nederlandse taal in onze gemeenschap een prominentere rol te geven. Dus meer radio en tv in het Nederlands enz.

Nederlands officiële taal

Onze officiële taal is nog altijd het Ne-derlands. Ook dat is een reden om het Nederlands te stimuleren. Er zijn dus historische, culturele, praktische, po-
litieke en economische redenen om het Nederlands de plaats te geven die het verdient. Wij herhalen: De BES moe-ten lid worden van de Nederlandse taalunie. In dit opzicht moeten wij een voorbeeld nemen aan Suriname. Ook wij kunnen de Nederlandse taal verrij-ken. De ‘BES’ is al het eerste woord!

En Papiaments dan?

Het enige dat echt ons eigen is, is onze geliefde taal, het Papiaments. Onze cultuur wordt niet gevormd door enkele folkloristische ‘Simadan-dansjes’, of oude gebruiksvoorwerpen (meestal import vanuit omringende landen of Nederland anyway). Wat de eilanden echt zelf hebben ontwikkeld, is Papiaments. Wij houden van onze taal, hoe beperkt ontwikkeld hij ook moge zijn. Wij vinden het fijn om Papiaments te praten. Het is de essentie van onze levende cultuur.

Het Papiaments werd vroeger omschreven als een ‘schuiltaal’, een medium om onderling te communiceren, zonder dat de machthebbers je begrepen. Waarschijnlijk heeft het deze functie tot op zekere hoogte ook wel gehad. In Curaçao willen vele mensen nog steeds liever niet dat vreemdelingen Papiaments spreken. Dat neemt het schuiltaal-effect weg. Nieuwkomende Nederlanders hebben hier vaak geen oog voor gehad en hebben na korte tijd hun poging om Papiaments te leren in wanhoop opgegeven.

Maar wat hiervan zij, het Papiaments heeft zich ontwikkeld tot een taal, die nog steeds wacht op standarisering en verdere beschrijving enz., maar die zonder meer onze cultuurtaal is geworden. Dit willen we niet opgeven. En dat hoeft ook niet.

De Friezen hebben het wettelijk recht gekregen om naar keuze Nederlands of Fries te spreken. Nederland is dus groot genoeg om streektalen te erkennen (evenals andere Europese landen). Er moet dus zo spoedig mogelijk een officiële leerstoel Papiaments worden ingesteld aan een of andere Nederlandse universiteit en de UNA. Maar in ieder geval zal Papiaments altijd een belangrijke rol blijven spelen op onze eilanden. Als ‘verzameltaal’ vormt het ook een goede basis voor het aanleren van andere talen.

Meertaligheid

Het spreekt voor zich dat Engels niet gemist kan worden, willen we onze eilanden ontwikkelen. Dit brengt ons naar een noodzakelijk beleid van meertaligheid, zoals het vroeger ook was: Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans. Voor ons alle 4 even belangrijk. Iedereen moet ze alle 4 leren. Geen ontkomen aan.

Onmogelijk? Nederland had dit inzicht vroeger ook, om dezelfde reden. ‘Nederland is een klein landje en het buitenland is zo groot’. Wil je in Europa mee kunnen, dan zul je Duits, Engels en Frans moeten kennen. En vroeger konden vele Nederlanders dat ook! Wat Nederland kan, kunnen wij ook. We moeten het inzien. ARCO ziet het in en handelt ernaar.

Bijzondere editie

De voor u liggende editie heeft een bij-
zonder doel. Wij hopen de Nederlandse bevolking (via de Nederlandse pers) duidelijk te maken wat er speelt in de BES-eilanden en waarom de staatkundige veranderingen méér zijn dan de invoering van wat nieuwe wetten. Het gaat om een ommekeer in ons denken, maar ook om een ommekeer in het Nederlandse denken over de BES.
Van obstructie naar constructie


De politiek van het eeuwige bloedzuigen, willen we achter ons laten. Alle monumenten verslonsen we, behalve de slavenhuisjes bij de zoutpannen. Alle Nederlandse bewindslieden nemen we mee naar dit monument. Zonder iets te zeggen, spelen we in op het schuldgevoel. En dan slaan we onze slag: ‘Come across with some money!’ Zo werd de slavernij een bron van afgeperste inkomsten. Dit zweren we af.

Wij gaan met Nederland samenwerken. De autonomie is niet meer heilig. Die hebben we ook niet meer nodig om ons achter te verschuilen tegen de ‘boze Nederlander’ die ons wil overheersen. Ja, de Nederlander heeft een voorsprong. Zijn geest is gebrand op geld, meer dan bij ons. Maar hij is ook eerlijk. Als je een deal hebt, heb je een deal. Zo zullen we dus met Nederland samenwerken. Op afspraak. Wij moeten nog veel leren in dit opzicht, maar we wagen de sprong. God zal ons bijstaan. Ons geloof is sterk.

Gewenning

We zullen moeten wennen en gemakkelijk zal de ommekeer niet zijn. Maar een redelijk alternatief hebben we niet, tenzij Nederland van ons verwacht en ons dwingt om een tweederangs bur-gerschap te accepteren. Dat zou een historische vergissing zijn.

Tijdbom

Deze editie dient in het bijzonder om die vergissing te voorkomen. Als nie-mand de situatie goed uitlegt, dan is die vergissing gauw gemaakt. Hij ligt op dit moment op de loer.

Een nieuw staatkundig systeem dat ongelijkheid inbouwt, is een tijdbom. Apartheid werkt niet, ook niet op afstand. De BES liggen ver weg, maar dat maakt de mens niet anders.

Talen in deze editie

Om dit alles uit te leggen bieden wij u deze editie aan. Omdat vele Nederlandse lezers geen Spaans spreken, wordt in deze bijzondere editie slechts één Spaanstalig artikel opgenomen, met een Nederlandse samenvatting. Alle andere artikelen zijn in het Nederlands en Engels, plus enkele in het Papiaments ter informering van de lokale bevolking.