Tijd voor satire wie bestaat wel?Door D. Denker:
Vijf en veertig jaar nadat professor P.C. Paardekooper de lachers op zijn hand wist te krijgen, met zijn uitspraak, dat er geen Belgen zijn, debiteert de vrouw van de aanstaande koning van Nederland de enormiteit, dat de Nederlander niet bestaat.

Ware het niet, dat we aan de vooravond staan van de beantwoording van de vraag of de bewoners van voormalige gebiedsdelen overzee volwaardige Nederlanders mogen zijn, hadden ook wij, de nog altijd tweede-rangs burgers, er om kunnen lachen. Prietpraat van een hoog naaikransje-niveau is immers vertederend.

Het zou echter, ook een strategische zet van hoge educatieve waarde kunnen
zijn.

De hoogst geplaatste Nederlander van buitenlandse geboorte en met bijbehorend identiteitsbewijs, die de wereld voorhoudt hoe belachelijk het is om je druk te maken over het Nederlanderschap!

Als de toekomstige koningin van het Koninkrijk der Nederlanden geen afstand
wenst te doen van haar vreemdelingen status, wat zou dan de eilandbewoner uit de Caribe zeuren over zijn wel of niet volwaardig Nederlanderschap?

Ze zou wel eens gelijk kunnen hebben.

Als er geen Belgen zijn en de Nederlander niet bestaat, resteren nog slechts de Letzebuerger. Die letzten Buerger van de Lage Landen dus. Adios Paises Bajos!

Nog een paar jaar en alle Lage Landers zijn Europeanen. En dan maar weer wachten op de verlossing van hun ellende uit Amerika. Al zo lang komt hun rijkdom uit Amerika. Uit de affluent society van onmenselijke plantages, meedogenloze industrie en achteloze consumptie.

Let op! Tegen de tijd dat Europa weer eens om verlossing uit Amerika roept, zou de cavalerie wel eens uit de Caribe kunnen komen. De dollar boet steeds meer in aan waarde. De Amerikaanse munt is niet langer de eerste reserve valuta van de rest van de wereld. De Monroe doctrine is niet langer onvoorwaardelijk. Onze Caribe muteert.

We zijn Caribische Amerikanen. We kwamen als pelgrims, gold diggers en cheap labour met Europeaanse boten en als wheeler-dealers met vliegtuigen van over de hele wereld. We knokten en wipten met elkaar. We mendelten tot een nieuw volk. Van desdichados en stake holders werden we share holders en financiers van onze eigenaars. Wat is onze volgende stap?

De nouveaux riches hebben het bordewassen aan ons gelaten. Bedienden van toeristen. We weten niet waar we het moeten zoeken en we kijken smachtend overzee, terwijl de mogelijkheden voor onze voeten voor het oprapen liggen. De discards van onze oude eigenaars, die ooit onze role-models waren. Willen we ècht Europeanen worden?

Wij kijken uit naar het Europa, dat wij niet kennen en dat geen boodschap aan ons heeft. Het heeft ons veroorzaakt, gebruikt en daarna in de steek gelaten. Het had ons niet meer nodig. Der Neger hat seine Taetigkeit getan, der Neger kann gehen.Wordt het niet zo langzamerhand tijd om het spel naar onze hand te zetten?

Role model

We hebben een nieuw role-model. Ze heet Maxima, ze is een Zuid Amerikaanse en wordt de koningin van een volk, dat niet bestaat.

Ze lacht zich suf om de bewondering voor haar minachting.

Maxima tin rason. Amerikano nos ke keda.

Venceremos!,

Biba la Reina! Biba Nos!!

Naschrift redactie

Maxima heeft inderdaad gelijk. We evolueren in rap tempo naar een planetaire beschaving. Daarin speelt nationaliteit een heel andere rol dan nu. De natie-staat heeft duidelijk zijn langste tijd gehad.

Het is ook om die reden dat de door BES verlangde integratie in Nederland past in het moderne tijdsbestek. Natuurlijk zullen we onze Caribische identiteit behouden. Maar we zijn ook veel meer Nederlander dan we zelf denken. De door dhr. Agustin Stamper bedachte term ‘Caribische Nederlander’ is veel zuiverder dan de spook ‘Antilliaan’ die ook al nooit bestaan heeft.