RECHT IS BELANGRIJKER DAN WET‘Justitia derogat Legi’ (JΔL)

Een moeder strafte haar kind.
“Jij gaat een maand zonder eten naar bed! En je 3 poezen ook!”

Toen vader thuis kwam hoorde hij zijn kind huilen.
“Wat is er gebeurd?”
“Zij heeft Regel X van onze Rijksvertegenwoordiger (RV) overtreden!”
“Maar waarom straf je dan haar 3 poezen? Die hebben toch niks gedaan?”
“Oké, ik was boos. Wanneer Richa slaapt, zal ik de poezen toch stiekem eten geven”.

“Maar is Regel X wel praktisch?”, vroeg de vader.
“Dat weet ik niet. Regel is Regel! En overtreders moeten worden gestraft. Anders is er geen orde”.
“Maar iedereen overtreedt Regel X”.
“Dat kan wel zijn, maar onze dochter moet leren de Wet te respecteren! De Wet is er niet voor niets!”
“Juist”, zei de vader.

“Maar geldt Regel X dan voor iedereen?”
“Nee, hij geldt niet voor die mensen uit Rot-Stad!”
“Maar die mensen mogen hier bij ons in BEST wonen. Ze hebben een vergunning”.
“Ja, maar we moeten onszelf beschermen”.
“Dat is waar. Je hebt er heel goed over nagedacht”.

Na reflectie zei de vader:
”De RV kan ons beschermen door geen nieuwe Rot-Steders meer toe te laten”.
“Daar ga ik niet over”, antwoordde de moeder: “Wet is Wet”.

De discussie leek ten einde. Moeders logica was sterk. Toch kwam de vader terug:
“Maar is deze wet wel rechtvaardig? Doen de Rot-Steders ook zo tegen ons?”
“Wel, als ik in Rot-Stad zou wonen, zou ik dat niet fijn vinden”.

Er viel een stilte.

“De Wet is er, opdat er Recht zij”, besloot de vader.
“Ik zal de RV vragen om Regel X niet meer toe te passen. En als hij dat niet wil, dan vraag ik het aan de Rechter. Want de RV ordent, maar de Rechter weet wat Recht is. Dat is zijn taak, doel en functie”.
“Ja”, zei de moeder. “Ik ga Richa halen. En dan gaan we met z’n drieën samen eten”.

Opdat er Recht zij. ‘Justitia derogat Legi’ (JΔL)