NOU, DA’S LOGISCH, HÈ?

Text Version Download PDF


Achtentwintigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur


DE MUUR der Muren ... Hij wordt mooier en groter dan de Chinese Muur, de Israëlische Muur, de Berlijnse Muur en de ‘Hadrian’s Wall’ samen! Een Super Muur tussen Mexico en de USA … Doorzichtig, zeggen sommigen. Dan kan men de aanstormende Moslims en Latino’s van verre zien om ze effectief buiten de deur te houden.

En Mexico gaat voor deze Muur betalen …

Dit is Trump’s ‘oplossing’ voor wat hij en zijn achterban zien als een invasie door immigranten. Vooral de Moslims zijn gevaarlijk. De Mexicanen zijn alleen maar verkrach-ters, moordenaars en dieven, aldus Trump. Daar kan men nog mee leven … Maar terroristen, dat is wat anders!

De Moslims dringen binnen om een cultureel/religieuze ‘jihad’ te voeren om Amerika van binnen uit te islamis-eren. Zoals ze in Europa al gedaan hebben, zeggen Trump cum suis. De Latino’s zien zij voornamelijk als minder-waardige ratten die goede banen van de Amerikanen afpakken.

Hoe deze Super-Muur immigranten kan tegenhouden is niet goed te begrijpen. Daar zijn tunnels, ladders en dynamiet. Daarmee kan men onder, over of door de Muur de USA toch binnenkomen. En hoe kan deze Muur immigranten tegenhouden die via de vele Amerikaanse luchthavens legaal het land binnen kunnen komen?

‘Ah’, denkt Trump. ‘Een travel ban!’.

MISSCHIEN is het mogelijk een of ander reisverbod voor Moslims (en/of Latino’s) erdoor te drukken. Maar dat is dan wel ten koste van onze vrije en open samenleving. Reizen zal ingewikkelder en dus duurder worden. Toerisme zal dalen. Hotels zullen sluiten en Amerika verliest zijn reputatie als een vrij land.

Niet meer ‘the last beacon of hope’, maar ‘a vast border of Nope!’.

En dan? Is het überhaupt voorstelbaar dat de Muur en de ‘travel ban’ samen de Latijnse en Midden-Oostelijke corruptie en armoede kunnen oplossen, die de haat en migrantenstromen veroorzaken? Het is een retorische vraag. Deze obstakels zullen de haat verscherpen en de migranteninvasie niet tegenhouden. En Mexico gaat ook niet voor de Muur betalen. Over their dead bodies! Die opmerking was beledigend en vernederend. Een ‘riool-methode’ om stemmen mee te winnen. Walgelijk.

En what about Amerika’s reputatie? Wel, als die nog niet al helemaal kapot is, dan zal Trump daar alsnog wel voor zorgen. Daar is hij heel goed in ...

Trump is een ramp.

AKKOORD. Alles goed. Maar hoe dan? Kritiseren is gemakkelijk. Een alternatief bieden is moeilijker. Zeker als dat alternatief niet de ogen sluit voor de gevaren en problemen die de massa-immigratie inderdaad veroor-zaakt.

Vooral de onderlaag van de lokale bevolking ervaart de immigranten veelal als een bedreiging. Voor hen is de arbeidsmarkt krapper en vooral competitiever geworden. Lonen dalen en werkloosheid stijgt. Zij hebben dus een punt. Daar komt bij dat de lokale bevolking in de huidige omstandigheden een prioriteitsrecht op arbeid in eigen land niet mag worden onthouden. Immers, de schuld voor de ‘huidige omstandigheden’ is hen in slechts zeer geringe mate toe te rekenen.

Om een alternatief te bieden, dan, moeten wij eerst schetsen hoe de natuurlijke situatie eruit ziet en wat er in die ‘huidige omstandigheden’ dus fout zit.

Zo’n schets is niet moeilijk.

DE NATUUR trekt geen grenzen. Een hagedis hoeft niet langs de douane om van Colombia naar Venezuela te gaan. Er is geen reisverbod en geen Muur die Latino hagedissen tegenhoudt. Met andere woorden, de Natuurtoestand is een grenzeloze wereld. Als u gelovig bent, zegt u: ‘God trekt geen grenzen’. En in de Amerikaanse Declaration of Independence staat: ‘all men are created equal’. Welnu, als alle mensen gelijk zijn, dan kunnen er geen verschillende nationaliteiten met verschillende rechten en plichten bestaan.

De Natuurtoestand is dus volkomen in strijd met het concept van de ‘natiestaat’. Het is niet voor niets dat dit concept soms ‘Nazi-staat’ wordt genoemd. Een andere woordspeling is: ‘Nationalisme is discriminatie’.

Als we de Natuurtoestand vergelijken met de ‘huidige omstandigheden’ (de huidige wereldorde dus), dan moet duidelijk zijn dat wij mensen er een grote ABOMINATIE van hebben gemaakt. Verrek! Ook in dit woord zit de ‘natie’. Toeval, natuurlijk. Maar NATUURLIJK is die ‘abominatie’ in ieder geval niet!

Wij moeten dus naar een Nieuwe Democratische Wereld-beschaving toe, waarin de natiestaat niet meer dominant zal zijn. En waarin alle mensen even vrij zullen zijn als hagedissen. Is het inderdaad niet abominabel dat we het zo ver hebben laten komen dat hagedissen vrijer zijn dan mensen?

Think about it.

HET IDEAAL van Wereld-Federalisme klopt dus weer aan de deur. Juist! Mee eens. Maar niet zonder een echt democratische politieke en economische wereldorde (die wij de ‘Rechte Derde Weg’ noemen). En voorts niet zonder verzoening tussen alle religies. En, tenslotte, ook niet onder één enkele Wereldregering.

Wij schreven Nieuwe Democratische Wereldbeschaving, niet Wereldregering. Uiteraard moeten mensen worden geleid en een met macht beklede regering is nood-zakelijk. Maar niet geconcentreerd in één enkele Wereld- regering. Veel te gevaarlijk.

Wat betreft ‘regering’, moeten we meer denken in de richting van regionale samenwerking, ongeveer zoals de Europese Unie. De wereld zou dan dus opgedeeld kunnen worden in, zeg, 21 Autonome Regionen, de delen waarvan federale deelstaten zijn, ongeveer zoals de Verenigde Staten van Amerika nu.

Wat die Regionen betreft, een voorbeeld. Het Ameri-kaanse continent zou kunnen worden opgedeeld in 3 Autonome Regionen, t.w. Noord-Amerika (VS, Mexico en Canada), Latijns Amerika en de Caribische Regio (de 3 Guyana’s, Midden-Amerika en de Caribische archipel).

Hoe dit precies zal worden uitgewerkt, zal de toekomst leren. Maar een dergelijke herindeling, met vrij verkeer van mensen, kapitaal en goederen wereldwijd, zou een grote stap zijn in de richting van wat natuurlijk is. En wat natuurlijk is, is dichter bij God. Het is ook dichter bij Recht. Eenvoudiger kunnen wij het niet zeggen.

Dit onderwerp (immigratie) is te gecompliceerd om in één enkele brief te kunnen behandelen.

Da’s toch logisch, hè?

Bonaire, 24 december 2017
Voor Golden Meand Society (GMS)
Michiel Bijkerk