Nieuwe kansenWe leven nog altijd in de tijd van de heilige valuta. Het spel van vraag en aanbod bepaalt de waarde. Niet dat van behoefte en beschikbaarheid.

Terwijl de USDollar één derde minder waard wordt, stijgt de prijs van aardolie viervoudig. Tel uit je winst. En dat binnen 8 jaar!

Het kostte vele onschuldige mensenlevens, wat relikwieën van onze beschaving en een heleboel ongefundeerde schuldbrieven, maar zij die het lef hadden om te gokken, mogen niet klagen! En voorlopig is het eind nog niet in zicht.

Alternatieve energie

De prijs van aardolie maakt het de moeite waard om alternatieve energiebronnen aan te boren. Zoals landbouw.

Landbouwproductie wordt nu reeds bestemd voor industriële brandstof en de levensmiddelengrondstoffen worden schaars en misschien ooit onbetaalbaar voor minderbedeelden.

Voor eilandbewoners in de Caribe, die gewend zijn zich in hun levensonderhoud te laten voorzien met importproducten, is het hoog tijd ons af te vragen of het niet voordeliger is, om onze voeding zelf te produceren.

Misschien zijn de valse voorwendselen waaronder ons eten bestemd wordt voor brandstof voor vervoer- en productiemiddelen, binnenkort voor een ieder duidelijk geworden. Maar zolang er geen einde komt aan de stijgende prijzen van aardolie en haar derivaten, is er geen reden om niets te doen. De hoge prijs van aardolie is de rechtvaardiging om alternatieven voor de dure fossiele brandstof te ontwikkelen en in productie te nemen. Zelfs ons voedsel moet er aan geloven. Onze basisvoeding krijgt een andere bestemming, omdat ze als grondstof voor ethanol meer oplevert. De voedingsprijzen stijgen navenant en dat wordt nu onze noodzaak om alternatieve producten zowel als productietechnieken te ontwikkelen.

Voedsel of economie

Zolang de brandstof voor ons lijf minder waard blijft dan de brandstof voor onze economie, hebben wij een probleem.

Het probleem heet honger. Eten kost voortdurend meer en overleven kan niet zonder eten. Zuinigheid en harder werken is het gebruikelijke recept.
Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen. Of luchtkastelen? De waarde van onze extra inspanning zal minstens de prijsstijging moeten bijhouden! Het is niet waarschijnlijk, dat de producentenlanden veel aandacht voor export naar ons zullen hebben. De eigen burgers, hebben ook te lijden van de gestegen voedselprijzen en het hemd is meestal nader dan de rok.

We zullen af moeten kicken van importvoedsel en we zullen zelf voor het alternatief moeten zorgen. Er rest ons niets anders dan onze eigen inventiviteit en productiviteit om onze afhankelijkheid van importvoedsel te beëindigen.

Hydroponics

Het is de hoogste tijd om teelttechnieken, die tot nu toe als onrendabel in de ijskast zijn gedaan, of zelfs als onbruikbaar afgeschreven zijn, te heronderzoeken.

De zee die ons omringt, biedt ons de grondstoffen voor voeding en energie. Ze zijn gratis. We zullen ons alleen wat meer inspanning moeten getroosten, dan wij in de toeristenindustrie gewend zijn. Zowel fysiek als intellectueel.

Een vis heeft ons meer te bieden dan omega vetzuren en eiwitten, die wij overigens ook rechtstreeks uit de algen, die de vis eet kunnen halen. Ons milieu dat ons zoveel biedt om van te genieten, heeft haar nadelen. Gebrek aan bruikbare aarde, mest en water vraagt om intelligente oplossing. Bijvoorbeeld door bioshelters waarin hydroponics met aquacultuur geïntegreerd worden. Hogere kosten van de investeringen om onze gebreken te verhelpen, worden op hun beurt gecompenseerd door hogere rendementen die de hydroponic teelt biedt.

Het is niet onwaarschijnlijk, dat alter-natieve productiewijzen het tevens mogelijk maken om onze kosten van gezondheidszorg te verminderen door ons selectief te voeden. Er is immers een directe relatie tussen voeding en obesitas, diabetes en kanker.

Wellicht zullen we ooit aantonen, dat ieder nadeel se voordeel heb!
____
NB.:
Het is niet altijd en zeker niet voor iedereen vanzelfsprekend, dat wij elkaars hoeder zijn. Soms kan de hebzucht van de één tot het geluk van de ander leiden. Het is de hoogste tijd om ons naar ons eigen geluk te richten.