Marechaussees op St. Maarten, Saba & StatiaEr zijn in februari en maart 11 mannen en 2 vrouwen van de Koninklijke Marechaussee aangekomen op Sint Maarten. Ze zullen de komende 6 maanden het politiecorps, de douane en de grensbewaking bijstaan op de bovenwindse eilanden. Deze 13 mensen zijn uitgekozen op hun specialisme. Er zijn mensen met ervaring in recherchewerk, zedenzaken, documentenspecialisten, mensen met ervaring in grensbewak-ing en met ervaring op het gebied van vreemdelingentoezicht.

In Nederland heeft de Koninklijke Marechaussee verschillende taken, bijvoorbeeld de grensbewaking, vreemdelingentoezicht, bewaking van de Koninklijke huizen, beveiliging van geldtransporten van de Nederlandsche Bank en politiedienst voor militairen.


Frank en Edwin hebben het naar de zin op Statia ....

Behalve hun grensbewakingstaak hebben deze 11 mannen en 2 vrouwen er twee taken bij: Ze zijn op Sint Maarten officieel beëdigd als Bijzonder agent van politie van de Neder-landse Antillen door hoofdofficier van justitie Dhr. Mr. T. Stein. Ook zijn ze officieel beëdigd als Douanier door het hoofd van douane Dhr. G. Martis. Ze zullen in de komende tijd naast de grensbewaking ook het politiecorps en de douane bijstaan.

Achtergrondinformatie

Op Curacao is al sinds het Koninkrijksstatuut een basis van de Marine gestationeerd. Er is daar ook een basis waar mariniers worden getraind. De Marechaussees die op Curacao zijn gestationeerd werken daar als Politieagent voor de Nederlandse mariniers.

In de toekomst zal de Marechaussee op Curaçao worden uitgebreid.Curaçao wordt hoogstwaarschijnlijk de standplaats van waaruit deze nieuwe Marechaussees als bijzonder politieagent in dienst van de Antillen, de douane en het politiecorps van de verschillende eilanden zullen bijstaan. In de toekomst zal Sint Maarten als onafhankelijk land geen marechaussees meer hebben. Wel zullen er vanuit Curaçao marechaussees naar Saba en St. Eustatius gestuurd blijven worden.

De 13 leden van de Koninklijke Marechaussee die op Sint Maarten zijn gestationeerd gaan in de komende 6 maanden rouleren tussen Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Op Sint Maarten blijven ze steeds een maand, op Saba en Sint Eustatius 2 weken. Na een half jaar heeft Nederland dan een goed beeld gekregen van de veranderingen die op de drie eilanden doorgevoerd zouden moeten worden bij de politie om aan Nederlandse standaarden te voldoen. Niet alleen de politie, ook de zorg en de brandweer worden als belangrijke hulpverleningsdiensten voorbereid op de transitie die dichterbij komt.

De twee mensen die begin mei op Sint Eustatius waren gestationeerd zijn Frank en Edwin, zij zijn onder andere documentenspecialisten. Zij
hebben op de Grafische School in Eindhoven grafische technieken en druktechniek geleerd en zijn gelieerd aan het expertisecentrum identiteitsfraude en documenten. Dit centrum zit op Schiphol. Zij kennen de kenmerken van alle paspoorten van de wereld. Ook geven ze ‘alerts’ uit van vervalsingen. Vervalsingen worden vaak in veelvoud op dezelfde manier gemaakt en een nieuwe trend is dat de kenmerken van die vervalsingen wereldwijd verspreid worden.

Doel van komst

Frank en Edwin leggen uit wat de bedoeling is van de komst van deze leden van de Koninklijke Marechaussee.

Kwartiermakers

Officieel zijn de mensen van de Koninklijke Marechaussee “kwartiermakers”, dat wil zeggen dat hun taak is te observeren en te registreren. Iedere week maakt het team van respectievelijk Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius een rapport op en de teamleider op Sint Maarten verzamelt die rapporten en doet hiervan verslag aan Nederland. Hij heeft ook regelmatig overleg met politie en justitie van de eilanden.

Volgens Frank en Edwin is de samenwerking zo goed dat er op Sint Maarten al een aantal verbeteringen in de grensbewaking zijn doorgevoerd. Tot voor kort werden mensen met illegale documenten direct op de vlucht naar hun geboorteland terug gezet. “Omdat er nog geen goed registratiesysteem is, weet de immigratie op de luchthaven niet of mensen uitgezet zijn. Het is dweilen met de kraan open”, zegt Frank.

De Marechaussee heeft in samen-werking met de grensbewaking en het openbaar ministerie van Sint Maarten besloten om valse documenten in te nemen en een boete op te leggen. Ze krijgen dan een zogenaamd sneldocument of nooddocument mee. Met deze “covering letter”, kunnen ze op last van de Gouverneur terug naar hun thuisland terugvliegen. Als iemand op het eiland opgepakt wordt en hij of zij blijkt geen paspoort te hebben, dan wordt hij of zij naar zijn of haar thuisland teruggevlogen met een “One way emergency travel doc”, door de Gouverneur ondertekend.

Frank en Edwin gaan één op één mee met de agenten van St. Eustatius. Na een maand Sint Maarten is het volgens Frank en Edwin geweldig om op Sint Eustatius te zijn. “Binnen een paar uur kent iedereen je”. zegt Frank, “omdat iedereen de politie kent, kennen ze ons ook heel snel”.

Een voorbeeld van hoe goed het is om op Statia te zijn: “Wij zitten op het strand, we hadden gezwommen, zit er een groep mensen te barbequen. Tien zussen en een Nederlander, de man van een van die vrouwen. Een vrouw komt naar ons toe of we een vuurtje hebben. Ze begint te kletsen. We zagen dat iedereen bij die barbeque vuur in overvloed had en vonden het leuk dat ze uit nieuwsgierigheid naar ons toe was gekomen. Ze vertelde wie zij was, wij vertelden wie wij waren en voor we het wisten zaten we te eten en te drinken in die partytent”.

De twee Marechaussees hebben hun intrek genomen in het huis waar hoofdinspecteur Look woonde, een groot huis op Princess Garden. Wat betreft het werk dat ze doen: “We werken veertig uur per week en zien dat er veel te doen is op Sint Eustatius. Omdat op het vliegveld weinig douaniers aanwezig zijn, kunnen wij die taak met hun ook uitvoeren. De Marechaussee zou met het patrouilleboot ook douane en grensbewakingstaken op het water rondom St. Eustatius kunnen uitvoeren. Ze zouden schepen op goederen kunnen controleren”.

Over de mensen die in Oranjestad op bepaalde straathoeken rondhangen en die sommige burgers een onveilig gevoel geven, is Frank lakoniek. “We gaan naar die jongens toe en praten met ze. Het zijn over het algemeen aardige gasten. Als de Governor het echt een groot probleem vindt kan hij een samenscholingsverbod instellen. Je kunt mensen niet zonder meer verbieden in een winkelstraat rond te hangen. Als je mensen van hun hangplek wegstuurt, verplaats je het probleem. Je zou die mensen ook een plek kunnen geven om bij elkaar te komen”.