HOOFDDOELEN, EEN GROTE BOOM EN FCBElfde Open Brief aan de Zittende Magistratuur

HOOFDDOEL van de Politiek is verheffing van de geestelijke en materiële volksgezondheid, in harmonie met de Natuur. We zijn dit hoofddoel kwijt geraakt. Het Gerecht kan dit via casuïstiek doen weerkeren.

Die geestelijke verheffing behelst geen breuk met het principe van de scheiding tussen Staat en Religie. Dat moet blijven. Maar die scheiding schrijft niet een Goddeloze en Waardeloze Staat voor. Het impliceert slechts dat Staatsmacht onbevooroordeeld moet zijn.

Daarom bevordert de Staat ALLE religies gelijkelijk, inclusief het Atheïsme. En zorgt ervoor dat de religies elkaar onderling ook niet discrimineren.

TERZIJDE. Er bestaan apert satanische religies of culten die mensen aanzetten tot oorlog en zich concentreren op versterking van alle negatieve emoties, zoals moordzucht, haat, woede, afgunst, hebzucht etc. Vaak heel openlijk. De Staat ontmaskert en controleert deze groepen.

Daarna vernietigen ze zichzelf.

Dit soort groepen en mensen zullen altijd bestaan. Wij moeten begrijpen dat positieve emoties niet kunnen bestaan zonder negatieve. Wij kunnen focussen op de positieve en dat is goed. Maar wegbranden van het negatieve gaat niet, want dat houdt in dat ook het positieve verdwijnt. Als men haat zou wegbranden, dan heeft liefde ook geen bestaan meer.

Méér dan controleren of beheersen van negativiteit is daarom niet mogelijk.

WEL IS HET MOGELIJK zo intens en langdurig te focussen op positiviteit dat men niet meer in staat is te vervallen in het negatieve. Dat is een heel langzaam proces. Het vergt vele incarnaties. Of vele generaties, als men reïncarnatie als natuurwet niet aanvaardt. In feite alle twee, incarnaties en generaties.

Wij hebben geen bewijs voor deze stellingen, maar zij vormen - samen met de bevordering van ethiek - het Hoofddoel van de Religie.

HET GERECHT bevordert en bewaakt het Recht en de democratie via casuïstiek en stuwt beiden tot steeds hoger niveau. Dit is het Hoofddoel van het Gerecht. Dit houdt ook in de erkenning en implementatie van economische democratie (sociale en economische rechten).

Voorbeeld. In de ‘Grootboom’ zaak gaf het Zuid-Afrikaanse Constitutionele Hof de Staat het volgende WETGEVINGSBEVEL: “to devise and implement a comprehensive and coordinated program to realize progressively the right of access to adequate housing, including the obligation to devise, fund, implement and supervise measures to provide relief to those in desperate need within its available resources” (verkorte weergave van het dictum).

“DO IT, VERDORIE!”, zei het Hof. Stop met kletsen. Er zijn economische rechten of ze zijn er niet! Het recht op ‘adequate housing’ is in Zuid-Afrika een grondrecht.

In BES is het een Verdragsrecht.

Met deze Grote Boom als voorbeeld is het dan ook denkbaar op Bonaire een rechtszaak te beginnen waarin het Gerecht wordt gevraagd om de Nederlandse Staat een BEVEL te geven GARANT te gaan staan voor een banklening ad 2% om FCB in staat te stellen 500 tot 1.000 betaalbare woningen te bouwen. De bank wil, maar Nederland weigert garant te staan.

Alternatief kan het Gerecht worden verzocht om het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) te gebieden een lening aan te gaan o.g.v. art. 89 FinBES met hetzelfde doel. Dit artikel opent voor het OLB de mogelijkheid om een renteloze lening van Nederland aan te gaan voor de uitvoering van de publieke taak, zoals inhoud geven aan het recht op ‘adequate housing’.

DAMES EN HEREN RECHTERS. Als u niet ingrijpt, dan doet niemand het. Er wordt al jaren gekletst, maar de huizen worden niet gebouwd. NIET omdat het geld er niet is, maar om politieke drogredenen. Over negativiteit gesproken …

Tussen haakjes. Er is al twee keer aan u, Rechters, gevraagd om het OLB te gebieden de huur voor onderstandtrekkers aan FCB te betalen. Ook zij hebben recht op ‘adequate housing’. De ene zaak verklaarde u niet ontvankelijk. En de andere wees u af.

Zo kon een Kleine Boom op Bonaire geen Grote Boom worden.

Bonaire, 7 november 2015
Michiel Bijkerk, advocaat