HET GERECHT WERKT CORRUPTIE IN DE HAND (1)HET GERECHT WERKT CORRUPTIE IN DE HAND (1)
Zevende Open Brief aan de Zittende Magistratuur

ONZE DEMOCRATIE is een façade geworden. En dat vindt de Hoge Raad van Brazilië ook. Zij besloten daarom de plutocratie achter de façade af te breken en de democratie te herijken.

Dit gaat over ‘campaign financing’. Iedereen weet dat bedrijven en miljardairs middels donaties op legale wijze politieke partijen opkopen. Vervolgens kopen ze ook de media op, zodat zij niet alleen de economische macht bezitten, maar via hun politieke handlangers ook de politieke macht.

De USA is het schoolvoorbeeld.

Maar wat nu? De Hoge Raad van Brazilië steekt hier een stokje voor! In een recente 8-3 beslissing hebben ze deze politieke koehandel verboden. Is die Hoge Raad wel goed bij zijn hoofd? Het ging zo lekker! Waar haalt die Raad de euvele moed vandaan om zich te mengen in de politiek? Rechters zijn immer niet democratisch verkozen. Zij zijn dus niet gelegitimeerd om deze legale politieke corruptie een halt toe te roepen. Dat moet de politiek doen!

DEZE DROGREDENERING zou onze Hoge Raad in Den Haag te berde brengen. Maar de Braziliaanse Hoge Raad stak toch wel zijn nek uit. Waarom? Omdat als we moeten wachten op de politiek om zijn eigen vuil op te ruimen, we lang kunnen wachten! Anders gezegd, als het Gerecht het niet doet, doet niemand het! Hieronder de motivering van Braziliaanse Hoge Raad.

Haagse Raadsheren, let op!

The influence of economic power culminates by turning the electoral process into a political game of marked cards, an odious pantomime that turns the voter into a puppet, crumbling in one blow citizenship and democracy”, aldus Raadsvrouwe Rosa Weber in dit doorbraak arrest. Waarom besliste de Braziliaanse Raad zo? Juist, ter bescherming van de democratie!

Men kan het bericht hier nalezen: http://en.mercopress.com/2015/09/21/brazil-justices-ban-corporate-contributions-to-political-campaigns-and-parties

MEN KAN KLETSEN wat men wil over ‘democratische legitimering’, maar als het Gerecht de democratie niet te hulp schiet, gaat die ten onder. Want de politiek weet niet eens meer beter! Dit inzicht moet doordringen in de rechterlijke macht wereldwijd.

Onze Rechters moeten ophouden zich te verschuilen achter toverspreuken die door de Hoge Raad zijn bedacht om toch vooral van de politiek af te blijven, waardoor de politiek zijn corrupte spel rustig kan voortzetten.

EN HET GERECHT wordt vaak toch gedwongen om politieke uitspraken te doen.

Twee voorbeelden.

Vlak vóór de verkiezingen van maart 2015 op Bonaire sprak ons Hof van Justitie twee lokale politici vrij. Normaal neemt het Hof zo’n megazaak in beraad en doet dan uitspraak bijvoorbeeld twee weken later. Deze keer deed het Hof dat niet. De uitspraak werd onmiddellijk gedaan … pal vóór de verkiezingen. De politieke invloed was aanzienlijk.

Ander voorbeeld. In december 2014 wees dit zelfde Hof een rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden af, waarin gevorderd werd om het niveau van de AOV in BES op te trekken naar het niveau van de AOW in Nederland. De politieke invloed ook van deze uitspraak was aanzienlijk. De partij die deze rechtszaak al enkele jaren actief had gepromoot, verloor de verkiezingen.

M.a.w. of men nu wil of niet, het Gerecht kan niet altijd afzijdig blijven. Wij zeggen hoort niet afzijdig te blijven. Maar dan moet het Gerecht wel weten waar we heen moeten en waarom.

BETER IS HET daarom dat het Gerecht zijn om eigen rol herziet. De rechterlijke macht moet op subtiele wijze de leiding nemen en de gemeenschap leiden naar echte democratie. Zowel politieke als economische democratie.

Het Gerecht heeft niet het morele recht om met de handen gekruist te blijven wachten totdat de ‘have-nots’ massaal gaan rebelleren. Wanneer dat gebeurt, wordt alles kort en klein geslagen, zonder enig perspectief op een redelijk alternatief. Wanneer het Gerecht echter optreedt, is er nog een kans op beschaving.

De eerste reacties op deze serie Open Brieven zijn al binnen. Men kent het patroon. Eerst negeren, dan belachelijk maken, dan bestrijden en tenslotte zeggen: ‘Het was mijn idee!’. De ‘Golden Meand Society’ (GMS) heeft geduld. Voor meer info ga naar www.arcocarib.com Als men tijd heeft, lees dan het free e-book: ‘Paradigm Regained’. Het is kort, net 33 pagina’s.

Bonaire, 26 september 2015
Michiel Bijkerk, advocaat