EIGEN FISCAAL- & PREMIE-STELSEL BESDe vraag is aan ARCO gesteld of een eigen fiscaal- & premiestelsel goed is voor BES? Wij menen van wel, onder voorwaarde dat het ‘compensatie-beginsel’ van art. 299 EU-verdrag door Nederland wordt erkend. Dit betekent dat de tarieven in BES lager mogen zijn dan in Nederland, terwijl toch de koopkracht van de burger gelijk blijft aan de koopkrcht in Nederland (of daar zo dicht mogelijk bij komt). Dit laatste op grond van het gelijkheidsbeginsel.

Geen schaalvoordelen

Aangezien BES geen grote economieën hebben, zijn schaalvoordelen in BES niet mogelijk. Dat maakt de prijzen hoger dan in Nederland. Om dit nadeel te compen-seren voor kleine eilandgemeenschappen
heeft de EU bepaald dat zij lagere belasting- & premietarieven mogen heffen. Het is dus aan te raden dat BES erop aandringen dat het ‘compensatiebeginsel’ (art. 299 EU-verdrag) wordt erkend. Dit is redelijk, want BES zijn economisch kwetsbaar.

Voordeel Nederland


Nu mag het misschien lijken dat BES alleen maar weer aan zichzelf denken. En dat is een beetje waar. Maar het is gezond een beetje aan jezelf te denken. Doet Ne-derland ook. Als je maar niet louter aan jezelf denkt.

Daarom moeten BES meewerken dat ook Nederland hier voordeel kan behalen. Met een beetje intelligentie kan een bijzonder fiscaal- & premiestelsel worden ingericht voor BES waar ook Nederlandse bedrij-ven wat aan hebben als zij bijv. een filiaal of holding in BES vestigen. Natuurlijk binnen de grenzen van wat in de EU geoorloofd is.

Dit moet de geest zijn van de gesprekken tussen Nederland en BES. Zoeken naar zoveel mogelijk wederzijds voordeel.