DE WavBES: EEN MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID

Text Version Download PDF


DE WavBES: EEN MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID


Achtendertigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur

De WavBES?? What the hell is dat? Laat nu terzijde of men moet zeggen
‘mensheid’ of ’menselijkheid’? Dat is een discussie apart. Wij menen dat er een
nuanceverschil in betekenis is tussen de twee. Maar zoek dit verder zelf maar
uit. Het is niet essentieel.

But what the heck is de ‘WavBES? Nooit van gehoord! Nou, dat is misschien maar goed ook,
want het is een misdaad tegen de menselijkheid. Het is niet menselijk. Het is
in strijd met het natuurrecht, waar ieders recht op leven zeker deel van
uitmaakt. Denkt u van niet?

Niet alleen de eigen (nationale) burger heeft het recht op leven. Iedereen, dus ieder mens, heeft dat recht. Alleen als men vindt dat vreemdelingen geen mensen zijn,
zou men kunnen beweren dat zij geen recht op leven hebben. En sommigen denken
zo helaas. Vreemdelingen zijn immers ‘vreemd’!? In het Engels worden zij in de
wet zelfs aangeduid als ‘aliens’, alsof ze van een andere planeet afkomstig
zijn!

Maar alleen nationalistische fascisten denken dat vreem-delingen
geen mensen zijn. En gelukkig zijn die nog in de minderheid. Maar, pas op! Ze
rukken op. Zij zijn ook al geïnfiltreerd in de rechterlijke macht, waar men ze
eigenlijk niet zou verwachten en waar ze ook niet thuis horen. Helaas zijn de
redelijke rechters niet sterk genoeg om ze in toom te houden, hetgeen logisch
is, juist omdat zij redelijk zijn. Zo is het dat de Sluipende Staatsgreep voort
kan sluipen en overal zijn tentakels in krijgt.

Over de ‘Sluipende Staatsgreep in het Westen’ vindt men
een artikel in het gratis e-book ‘Paleis van Ma’at’, blz. 4. Men vindt het
hier: www.arcocarib.comWij waarschuwen, maar weten ook niet goed wat er tegen deze
staatsgreep te doen is, anders dan niet met ze meewerken. Men kan immers
redelijke rechters niet aanraden onredelijk
te worden alleen maar om de natio-nalistische fascisten tegen te houden. Maar
men hoeft hen niet te faciliteren en zeker niet met ze te collaboreren. Doe dus
niet wat de Hoge Raad tijdens de Tweede Wereld-oorlog deed in het
Toetsingsarrest van 1942. Daarin collaboreerden de Hoge Raadsleden wel met de Duitse bezetter (zie
het artikel ‘Met Gelijke Munt Betalen’ in het boek ‘Paleis van Ma’at’, Deel 2, blz. 10 e.v.). Men vindt
dit e-book hier: www.arcocarib.com

Terug naar de WavBES. Dit is een afkorting van: ‘Wet
arbeid Vreemdelingen’ voor de BES-eilanden. Deze wet (en dit geldt idem dito
voor de Curaçaose Landsveror-dening arbeid vreemdelingen, de ‘Lav’) verbiedt
werk-gevers vreemdelingen in dienst te nemen zonder een tewerkstellingsvergunning
(TWV). Dit komt er dus op neer dat het gros van de vreemdelingen niet mag
werken zonder vergunning.

De WavBES (en ook de ‘Lav’; een laffe wet) draait het weliswaar om en zegt dat een werkgever de vreemdeling niet mag laten
werken zonder een TWV, maar dit is een trucje. Want dit betekent indirect dat
de meeste vreem-delingen niet kunnen
werken zonder vergunning. De meesten zijn immers werknemers en zijn dus
afhankelijk van hun werkgevers. Waarom de wetgever zulke trucjes in de wet
opneemt, wordt uitgelegd in het slot van dit artikel.

Stelt u zich eens voor dat de regering tegen de eigen
nationale burger zou zeggen dat hij niet mag werken zonder vergunning. Dit zou
een gerechtvaardigde reden zijn om zo’n regering desnoods met geweld weg te
jagen. Want zonder werk kan een mens niet leven. Het recht om te mogen werken
en daarmee zijn dagelijks brood te verdienen is een afgeleide van het fundamenteelste mensenrecht dat bestaat,
t.w. het recht op leven. Immers zonder werk, geen inkomen en dus geen voedsel.
Dan gaat men dood. Een verbod om te mogen werken schendt dus een ieders recht
op leven.

Art.
6 Int. Covenant on Civil and Political Rights luidt:

1. Every human being has the inherent
right to life. This right shall be protected by law. No one shall be
arbitrarily deprived of his life.

Het recht op leven moet dus beschermd worden door de wet.
Het van het recht op leven afgeleide recht op arbeid dus ook. De WavBES is een
wet die dus het recht op leven niet beschermt, maar afbreekt. Ja, alleen voor
vreemde-lingen dan. Vergeef het ons, lezer. Wij hebben een handicap. We
vergeten steeds dat vreemdelingen geen mensen zijn. Wat dom toch van ons!

De WavBES is een misdaad tegen de menselijkheid. Want
vreemdelingen zijn wel mensen! En die misdaad kan men niet wegnemen met het
trucje om het alleen de werkgevers te
verbieden om vreemdelingen zonder TWV werk te geven. Dit trucje is bedacht,
omdat men het mensen niet kwalijk kan nemen dat ze gaan werken om zich in leven te
houden, ook al hebben ze geen werk-vergunning. Immers, hoe kan men iemand die
werkt nu straffen, omdat hij werkt? Immers, werken is niet alleen een
mensenrecht, het is eveneens deel van het natuur-recht. Maar de werkgever kan
men wel straffen. En dat doet de overheid dan ook middels flinke boetes. En
door de werkgevers te straffen kunnen de meeste vreem-delingen dus ook niet
werken. Die moeten dus maar gaan stelen om te leven.

Stelt u zich eens voor dat u moest vluchten naar een
ander land om politieke of economische reden. En dat u dan zo zou worden
behandeld. Hoe zou u zich voelen?

Zowel werkgevers als werknemers die de WavBES over-treden
door vreemdelingen te laten werken zonder ver-gunning, hebben het morele recht aan hun kant. Wij zullen
hen altijd verdedigen. Maar ze hebben de wet
tegen zich. Het is dus oppassen!

Bonaire, 25 augustus 2019

Voor Stichting Golden Meand Society (GMS)

M. Bijkerk