De Caribische eilanden: het alternatiefHet boek “De Caribische eilanden: het alternatief” is zojuist uitgekomen. Het onderscheid tussen een voortdurend uitgesteld leven en zelfverwerkelijking. Zoetermeer, 17 maart 2009. Uitgeverij Free Musketeers presenteert met gepaste trots “De Caribische eilanden: het alternatief”.

Op 15 december 2008 was premier Balkenende voor een rondetafelconferentie op Curaçao. Hier werd gepraat over de uitvoering van de herinrichting van het Koninkrijk de Nederlanden. Hij zei dat “belangrijke afspraken” zijn gemaakt voor de “zekerstelling van de toekomst van de mensen op de Antillen”. Er waren demonstraties georganiseerd door een kleine groep Curaçaose politici die tegen deze afspraken in het geweer kwamen. Balkenende zei ernstig geschokt te zijn door de heftigheid van verzet van tegenstanders bij dit akkoord. Behalve over de rellen en het rumoer was er in de Nederlandse pers niet veel over te lezen. Er was zelfs geen enkel woord van de meest betrokken persoon, de premier van de Antillen zelf, mevr. De Jong - Elhage.

Binnen het koninkrijk is er in het verleden nooit een visie ontwikkeld voor de toekomst van de Caribische eilanden. Dit is ook nu weer niet het geval. Een staatkundige reorganisatie lost de immense problemen niet op.

Nederland en de eilanden verkeren voortdurend in een grondige staat van wantrouwen tegenover elkaar. Op de eilanden heerst structurele armoede door ontwrichte sociaaleconomische verhoudingen. Een deel van de bestuurders vertoont corrupt gedrag en bij het volk bestaat een afkeer van politici. Het wantrouwen richt zich op een aantal eilanden ook op Nederlandse bestuurders. Er is een fundamenteel leiderschapsprobleem. Cultuur en culturele identiteit worden weliswaar gezien als integrerende factoren, maar de samenhang ontbreekt op vitale onderdelen. Er is geen zicht op vooruitgang en er is geen doorbraak te verwachten.

De auteur stelt in dit boek een ontwerp visie voor met een plan op tien thema’s. Voorts worden er discussiethema’s opgevoerd die verdieping behoeven. Centraal hierin staat het streven tot zelfrealisatie van het volk van de eilanden. In de visie die gepresenteerd wordt, zullen De Caribische eilanden in de toekomst een centrale ontmoetingsplaats zijn voor het gehele gebied en het Zuid-Amerikaanse continent. De eilanden zijn dan voorbeelden van kleinschalige nijverheid met hoogwaardige producten en diensten; zij vormen een strategisch gelegen voorhuis tussen de continenten in de Atlantische hemisfeer.

Willem van Lit (geboren 11 maart 1953) heeft bij elkaar vijf jaar op Curaçao gewoond en gewerkt en hij heeft de Caribische eilanden leren kennen door de vele contacten en reizen die hij er gemaakt heeft. Hij heeft gedurende ruim drie jaar een weekboek bijgehouden, waarbij de voorvallen tegen de achtergrond werden geplaatst van de maatschappelijke ontwikkelingen en situatie ter plaatse met een grote belangstelling voor de Antilliaanse literatuur en geschiedenis. Hij is van beroep arbeids- en organisatiedeskundige en hij heeft de kennis en ervaring die hij in dit beroep heeft opgedaan gebruikt voor het schrijven van dit boek.

Het boek is te verkrijgen via Centraal Boekhuis en Scholtens Groothandel en online te bestellen bij www.freemusketeers.nl of www.bol.com

Prijs: € 17,95
ISBN: 978-90-484-0572-5