“CORRUPT BOEVENNEST”?Ruud Lubbers en Ernst Hirsch Ballin begin jaren negentig zeiden het anders:
‘Wanbestuur’! Ook dat was een hard woord, waar velen tegen ageerden. Maar tijdens het referendum in 1993 gaf het volk hen gelijk. Dat referendum was grotendeels een ‘strafexpeditie’ door het volk. Letterlijk zeiden de mensen: ‘Laten we precies stemmen wat de politici niet willen, om ze te straffen!’ En zo gebuerde het. Het kabinet Maria Liberia-Peters trad af.

Zwartboek

In Bonaire wordt een ‘Zwartboek’ gepu-bliceerd door oppositie-politici, waarin een lange serie corrupties worden opgesomd die de UPB en Ramonsito Booi zouden hebben begaan. De oppositie is natuurlijk schoon, moeten wij geloven. Maar als dit Zwartboek juist is, heeft Hero Brinkman met zijn opmerking ‘Boevennest’ toch gelijk? Of hoe zit dat?

Jopie in de bocht

Op 18 oktober 2007 geeft Jopie Abraham in de Eilandsraad Nederland ervan langs, omdat de toegezegde gelden nog niet zijn overgemaakt. Daartoe moest eerst financieel toezicht worden ingesteld, waar dhr. Abraham natuurlijk tegen heeft gestemd. Je zou denken dat als hij zo’n Zwartboek onderschrijft, hij toch blij moet zijn met financieel toezicht!? Maar nee. Buiten de vergaderzaal staat een Bonaireaanse toehoorder die zegt: ‘Het is maar goed dat Nederland dat geld niet overmaakt voordat het toezicht is ingesteld, anders hadden ze het allang gestolen’. Zo ziet het volk het.

Hero Brinkman

Ja, het is niet diplomatiek wat Hero Brinkman zegt. Onderling mogen wij elkaar best de huid volschelden, maar een ‘bui-tenstaander’ moet zich een beetje gedeisd houden. Nu is de vraag hoeveel buitenstaander Brinkman is. Hij is immers toch ook Nederlander? Maar goed, Brinkman kan wel diplomatieker zijn, zoals Ruud Lubbers. Het komt op hetzelfde neer.

Waar gaat het om?

De Antillen hebben geld over de balk gegooid. Niet alleen maar om te stelen. Ook om mensen werk te geven. Dit is uit de hand gelopen en nu kan Nederland ervoor opdraaien. Dat zet natuurlijk kwaad bloed. Dat kan een kind begrijpen.

Dus zegt Nederland: ‘OK, nog eenmaal proberen. Maar deze keer komt er stringent toezicht, zodat dit niet weer zal gebeuren’. Niet meer dan redelijk, zou men zeggen.
En BES zijn zo redelijk! Zij hebben het
financiële toezicht geaccordeerd. BES weet dat autonmie moet worden ingeleverd, maar vraagt wel erkenning van het gelijkheidsbeginsel terug. En daar is Nederland ineens niet redelijk.