Caribische NederlanderIk ben er achter gekomen dat de term ‘Antilliaan’ de idealen van rechtse politieke partijen in het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden sterker maakt. Binnen onze menselijke relaties in het Koninkrijk staat de term Antilliaan voor ‘minachting voor de geboren Nederlandse nationaliteit’ van onze mensen uit
de Caribische delen van het Koninkrijk.

Onze aanwezigheid in dit rationele deel van het Koninkrijk (Nederlasnd) is een
RATIONEEL BEWIJS dat een Nederlander niet per definitie van Europese afkomst hoeft te zijn, maar ook iemand kan zijn van één van de twee tropische delen van het Koninkrijk, RIJK AAN PIGMENTEN.

Wij mensen zijn geen objecten, voertuigen of dingen. Antilliaanse Nederlanders zijn we ook niet. Wij zijn niet in het bezit van een dubbele nationaliteit.

VOERTUIGEN HEBBEN KLEUREN; WIJ MENSEN NIET!!!!!!

God heeft de mens geschapen MET OF ZONDER PIGMENTEN IN DE HUID.

Wij zijn dus geen Antillianen en heb-ben zeer zeker geen kleur. Logisch geen
Antilliaan, omdat wij niet in het bezit zijn van een Antilliaanse nationaliteit/paspoort. De term Antilliaan is een afgeleide van de naam ‘Nederlandse Antillen’. Deze naam ‘Nederlandse Antillen’ is een ONGRONDWETTELIJKE BENA-MING, omdat er in de hele wereld geen Antilliaans Zeegebied bestaat.

In onze wereld bestaat wel een CARIBISCH ZEEGEBIED waar de zes tropische eilanden behorende tot het Koninkrijk liggen. Heel logisch dus dat wij ‘Caribische Nederlanders’ zijn en zeer zeker geen Antilliaan.

Een ieder die zich Antilliaan noemt, pleegt dus bewust of onbewust ZELFDISCRIMINATIE.

Augustin C. Stamper
Tel 06-28774982
E-mail: [email protected]
[email protected]
Website: www.caribischenederlanders.nl