Caribische kans Nederlandse BESdoor Jeroen Seegers:
Na de ondergang van de West-Indische Compagnie heeft Nederland het Cari-bische gebied verwaarloosd. O zeker, er waren nog steeds wat overzeese gebiedsdelen daar, waarvan iedere Nederlandse lagere-school leerling de namen uit het hoofd moest leren, maar meer dan die gortdroge opsomming van de ABC eilanden hoefde geen leerling te weten. Dat er óók nog wat eilandjes bóven de wind lagen wisten alleen enkele koninkrijksfanaten en de families die op die eilandjes “in de West” een vertegenwoordiger hadden.

Cuba

Dat het Caribisch gebied groter is én dat het grootste eiland Cuba is, weten we vermoedelijk nog slechts van de beruchte “Cuba-crisis” hoewel die generatie ongetwijfeld al ver boven de pensioengerechtigde leeftijd is.

De wat jongeren leven nog wél op bij het horen van namen als Fidel Castro en Che Guevara, terwijl zowel verstokte rokers als drinkers verheerlijkt voor zich uit dromen bij namen als Cohiba en Bacardi, hoewel Bacardi zich al jaren geleden heeft teruggetrokken uit Cuba. Daarnaast is vooral de muziek uit Cuba, salsa en hun vertegenwoordiger, Buena Vista Social Club en de Afro Cuban Allstars populair.

Handelsembargo VS contra Cuba

Het Nederlandse bedrijfsleven richt zich voornamelijk op de grote broer van Cuba,
de Verenigde Staten wat voor een groot deel te wijten is aan het han-delsembargo dat de VS jaren geleden hebben ingesteld tegen Cuba in een vergeefse poging het
communistische bewind omver te werpen.

Zó ver zelfs durft het bewind van de grootste “vrije” natie ter wereld te gaan dat zij ook niet -Amerikaanse bedrijven die het wagen om zaken te doen met Cuba, op een zwarte lijst zetten wat zonder twijfel de voornaamste oorzaak is van de geringe omvang van de Nederlandse handel met Cuba.

Einde communistisch bewind

Na een halve eeuw van streng com-munistisch bewind lijkt er een eind te komen aan het tijdperk-Castro. Ook dictators hebben niet het eeuwige leven; meestal laten zij bij hun verscheiden niets anders na dan een verkommerde, verpauperde en verwaarloosde natie. De voorbeelden daarvan zijn in de recente geschiedenis ruimschoots aanwezig en helaas maakt het Cuba van Fidel Castro daarop geen uitzondering. Wie eenmaal de ooit zo majestueuze boulevard in Havana heeft gezien, is voor altijd genezen van socialistisch-communistische neigingen.
Malecon
Verval langs de prachtige Boulevard
(de ‘Malecon’) in Havana, Cuba

Kansen voor Nederland


Nu Nederland op het punt staat een aantal gemeentes in het Caribische gebied te vestigen, doet zich de kans voor om gebruik te maken van de ervaring, maar vooral van de goodwill die de eilanden voor Nederland hebben gekweekt in de loop van de laatste jaren.

De Nederlandse Antillen zijn niet alleen een oase van rust in dit gebied maar ook – en vooral – de materiële uitstraling van de Europese welvaart waarnaar door een groot aantal Caribische en Zuid-Amerikaanse landen wordt gekeken. Voeg daarbij het feit dat de taal – Spaans – vooral op Aruba, Bonaire en Curaçao bijna de tweede taal is geworden, en de logische én logistieke voordelen van een stukje Nederland in de Tropen zijn evident.

Het is dan ook te hopen dat Nederland beseft, dat de vorming van een nieuw
stukje Nederland mogelijkheden kan scheppen die tot nu toe niet aanwezig waren en dat de handelsgeest die Nederland in voorbije eeuwen zo heeft gekenmerkt, niet verloren is gegaan.

Naschrift redactie

Nederland, kijk nu eens wat verder dan je neus lang is! Dat vitten op een paar centen die BES misschien ‘teveel’ gaan kosten kan toch niet opwegen tegen eindelijk een goede regeling voor tenminste een paar eilanden in de Antillen, met de kansen die dat bieden kan!?

Dhr. Seegers wijst terecht op de handelsmogelijkheden, zodra Cuba ‘open gaat’. Ook komen er mogelijkheden in Suriname. Handel met Trinidad, Vene-zuela. Het is allemaal mogelijk. De ver-houdingen in de wereld veranderen. Van onafhankelijkheid evolueren we naar interdependentie. In zekere zin is de nieuwe band met BES een voorloper van de nieuwe interdependente wereld van multi-polaire allianties.

De BES kunnen zich aansluiten bij Caricom en/of andere handelsblokken. Juist ook voor dit soort perspectieven is Nederlandse hulp geboden.