Bijzonder element in WOLBESEilandsverordening met goedkeuring

Een juridisch interessante figuur in de WolBES is de ‘eilandsverordening met goedkeuring van de Rijksvertegenwoordiger’. Hij wordt zo officieel niet genoemd, maar kan wel zo omschreven worden.

In het kader van ‘medebewind’ (art. 124 lid 2 Grw) kan in Nederland het Rijk aan provincie of gemeente het recht of opdracht geven een bepaald onderwerp zelf te regelen binnen de contouren als bij wet bepaald (deze wet is dan dus van tevoren door het Rijk afgekondigd). Dit geeft een zekere ‘vrijheid’, als de provincie of gemeente maar blijft binnen de bij wet gestelde grenzen.

Spiegelbeeld

De WolBES bevat een spiegelbeeldige figuur, net andersom dus. Artt. 36 en 101 WolBES zijn voorbeelden.

Deze figuur houdt in dat de Eilandsraad van Bonaire (Saba of Statia) zelf bepaalde onderwerpen vrij mag regelen, maar wel eerst toestemming moet krijgen van de Rijksvertegenwoordiger alvorens de ver-ordening in werking kan treden. Er is op deze wijze dus wel degelijk toezicht van Nederland, maar toch kunnen de BES-eilanden zelf in eerste instantie autonoom regelend optreden in deze gevallen (het geldt niet voor alle onderwerpen).

Dit geeft toch meer vrijheid van handelen dan hetgeen normaliter bij medebewind wordt gegeven. Het is dus een mooie figuur die de BES-eilanden met beide handen moeten aangrijpen en proberen toepassing te laten krijgen op zoveel mogelijk onderwerpen. Politici! In plaats van bakkeleien, take the hint!