Ban boneiru bèkGroot aantal jonge mensen denkt aan emigratie of remigratie naar de Antillen. Fundashon Ban Boneiru Bèk biedt volop mogelijkheden op de komende emigratiebeurs

Emigratiebeurs

KRALENDIJK - Een derde van de jonge allochtonen wil weg uit Nederland, zo wijst recent onderzoek van Forum uit.

Gevraagd naar hun identiteit geeft hooguit een derde van de Surinamers en Antillianen aan zich Nederlander te voelen. Maar onder Turken (19 procent) en Marokkanen (23 procent) is er nog veel minder Oranjegevoel. Een en ander blijkt uit onderzoek door Motivaction in opdracht van Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling onder 792 allochtonen en ruim 200 autochtonen in de leeftijd van 15 tot 35 jaar. “Het vertrek van deze jongeren betreft veelal hoog opgeleiden. Turken willen het liefst terug naar het herkomstland van hun ouders, Marokkanen maakt dat minder uit en willen gewoon weg uit Nederland en ondanks een groter gevoel van Nederlander-schap is onder Antillianen de behoefte om te vertrekken over de hele linie het grootst”.

Inpakken en wegwezen om in een ander land te gaan wonen, werken of te ondernemen. Er zijn maar weinig mensen die daar niet over dagdromen. Sterker nog: ongeveer 34% van de Nederlanders speelt met het idee over vertrek. Maar de stap van dromen naar doen is groot. Toch belet dat steeds minder Nederlanders; dit jaar vertrekken maar liefst 125.000 landgenoten naar het buitenland. Ondanks de mondialisering en toegenomen mobiliteit blijft hét kenmerk van een succesvolle emigratie, een goede voorbereiding.
Speciaal voor die tienduizenden die emigratie overwegen of op punt van vertrekken staan, vindt daarom op 8 en 9 maart in het Home Boxx Exhibition Centre in Nieuwegein de 11e Emigratiebeurs plaats. Een niet te missen informatiebeurs met volop informatie over wonen, werken, stage en toekomst in een ander land. De Nederlandse Antillen genieten daarbij een toenemende populariteit.

In het kader van remigratie introduceert Celia Fernandes Pedra met de stichting Ban Boneiru Bèk de moge-lijkheden voor emigratie en remigratie naar Bonaire.

Verwachte groei Bonaire

In de komende jaren wordt aldaar groei verwacht in diverse sectoren zoals Bouw, Onderwijs, Horeca en Toerisme met vacatures, het opzetten van een eigen bedrijf en woongelegenheid. Overeenkomstig de missie van de stichting: “Een welvarende samenleving helpen creëren door middel van een evenwichtige opbouw van mensen die het eiland een warm hart toedragen en een duurzame bijdrage kunnen en willen leveren”, zijn Bonaireanen en Nederlanders van harte welkom op het eiland aan de slag te gaan.

De Stichting Ban Boneiru Bèk maakt deel uit van een groot Antillen Paviljoen met informatie over wonen, investeren, ondernemerschap, vacatures, stages en overheid in het hele gebied.

De Emigratiebeurs biedt een totaalplatform waar geïnteresseerden - die zich zowel in een oriënterende, gevorderde of eindfase van de (r)emigratievoorbereidingen kunnen bevinden - volop en nuttige informatie aantreffen. Rond de honderdvijftig deelnemers: bedrijven, instellingen, werkgevers en 30 landen/provincies geven voorlichting en advies over werken, wonen, stage en een eigen bedrijf in het buitenland. De bezoeker kan informatie verzamelen, vragen stellen, ideeën opdoen, literatuur aanschaffen of een of meer van de 70 presentaties bijwonen. Er zijn vacatures, ook voor partners, in tal van landen onder het motto “Speed Job Dating”. Toegangs-kaarten met korting kunnen via de website worden besteld. De beurshallen zijn gemakkelijk per auto of openbaar vervoer te bereiken.