ARBEIDSOVEREENKOMST DUMPEN?Vijfentwintigste Open Brief aan de Zittende Magistratuur

NEE, WE DUMPEN dom denken. En doemdenken ook. We gaan naar een betere toekomst, maar voor het loswrikken van het oude verkeerde denken is er veel dynamiet nodig, als het geen krachtiger springstof wordt. Helaas. Het had ook anders gekund. En we kunnen nog steeds de schade beperken door na te gaan denken. Maar het wordt wel hoog tijd!

En met TRUMP wordt de penibele situatie geen zier beter. Sprekend over Trump, het rijmt met Dump. Het Amerikaanse volk had beter zowel Hillary als Trump moeten dumpen. Maar, helaas … Intussen beslist Amerika - de uitvinder van de moderne democratie - min of meer over het lot van de hele wereld, terwijl de rest van de wereld NIET mee mocht stemmen!

EEN VRAAG. Waarin steken rechters hun spaargeld en mogelijk (familie)vermogen? Speculeren ze ook op de beurs? Of beleggen zij conservatief via een verzekerings- of beleggingsmaatschappij, zoals AEGON bijvoorbeeld? Of een Panama offshore misschien?

Just asking …

De vraag lijkt niet gerelateerd aan ons onderwerp, maar is dat wel. Wij moeten namelijk noch de arbeidsovereenkomst, noch de aandelenmarkt dumpen. Maar beiden moeten worden getransformeerd, zodat de arbeider geen loonslaaf meer is en Wall Street geen geldwisselarij meer (d.w.z. geen speculatiemachine).

DEZE TRANSFORMATIE is noodzakelijk om de schade van W.O.-III te voorkomen (indien nog mogelijk) of beperken. De kop van de slang vreet zich vol in Wall Street, terwijl de loonslaaf daarvoor steeds meer moet inleveren. Recent voorbeeld. M.i.v. januari 2017 kort Curaçao de AOV van niet-ingezetenen met 10%. En, let op, morgen zijn de andere pensioenen aan de beurt! Het geld wordt NIET meer gehaald waar het zit, maar bij de ouderen zelf.

Aldus geeft Curaçao een nieuwe inhoud aan het begrip ‘crowd-funding’. In werkelijkheid is dit echter ‘crowd-dumping’! En wat doen de rechters? Wij sporen een Curaçaose advocaat aan om hierover een test case aan te spannen. Immers, de gekorte niet-meer-ingezeten AOV-ers hebben altijd in Curaçao premies betaald. Die mag men hen niet zomaar afpakken.

MAAR TERUG naar de arbeidsovereenkomst NA de transformatie die W.O.-III gaat bewerkstelligen. W.O.-III is nodig, omdat de democratische wereld eerst op zijn sodemieter moet krijgen. Zij hebben het ‘demos’ (volk) gewisseld voor geldspeculatie, ethos en menselijkheid voor ‘slimheid’, eerlijk nieuws en informatie voor propaganda. Een recept voor structurele sociale en economische ongelijkheid, hetgeen altijd narigheid brengt.

In een post-W.O.-III wereld is het inzicht gerijpt dat niet het INKOMEN moet worden herverdeeld, maar de EIGENDOM in productief kapitaal. Dit betekent o.a. dat werknemers tevens deelnemers zijn in het bedrijf waar ze werken. Dit zijn zgn. ‘ESOP’-bedrijven (= Employees Stock Ownership Plan). Hoe Wall Street kan worden gedemocratiseerd, zodat IEDEREEN aandelen kan kopen op de beurs, wordt in volgende brieven uitgelegd.

Grondstoffen en productief land zitten na de Grote Vrede (volgend op W.O.-III) in een ander soort publieke vennootschap (niet beursgenoteerd), waarin alle burgers één niet-overdraagbaar aandeel bezitten als geboorterecht. Immers, grondstoffen en land zijn NIET door mensen gemaakt. ALLE mensen hebben daarom aanspraak op een gelijk aandeel daarin.

DE VERWERKING van deze grondstoffen is iets anders. Die geschiedt door particuliere bedrijven, waarin de werknemers dus ook aandelen bezitten (meestal 33.3%). Waarom net een derde deel (33.3%), wordt in volgende brieven uitgelegd.

Aldus beginnen de contouren van de Rechte Derde Weg zich af te tekenen. Vrije ondernemingsgewijze productie, maar op basis van alom verbreid eigendom in productief kapitaal en deelnemerschap.

Schrik niet, werkgevers. Het betekent ook deelnemerschap in VERANTWOORDELIJKHEID. Maar is dat niet de kern van democratie? Iedereen heeft stemrecht en is aldus mede-verantwoordelijk om geen Trump in het Witte Huis te zetten. En ook geen Hillary. Ja, ze doen het toch. Daarom hebben ook zij een pak slaag nodig. En dat komt. En dat wordt NIET leuk.

Daarom is dit de tijd om te spreken over hoe het ook kan. Waar aandelen wel op de beurs worden verkocht, maar waar het ‘maken’ van geld met geld niet meer toegestaan zal zijn. Want dat is de kop van in ieder geval één slang. En iedereen weet dat ook, maar denkt dat het niet anders kan. Tot de ongelijkheid zo groot is geworden dat de bom barst. Letterlijk.

IN EEN ‘ESOP’-bedrijf, waarin de werknemers deelnemen, is de arbeidsovereenkomst nog steeds nodig. Iedereen moet weten wat zijn arbeidsrechten en –plichten zijn. En niet iedereen is geschikt om manager te zijn. Dat hoeft ook niet. Maar in een ESOP-bedijf worden de vruchten van het werk wel eerlijk verdeeld. En die vruchten zijn direct gerelateerd aan het resultaat. Dus niet meer alleen ‘geen werk, geen loon’. Ook ‘geen winst, geen dividend’.

Dat is echte mede-verantwoordelijkheid. En dit voegt een nieuw economisch element toe aan de huidige arbeidsovereenkomst, waardoor deze transformeert. Maar er zullen altijd situaties blijven bestaan, waarin de arbeidsovereenkomst zoals we die nu kennen, de beste oplossing is voor zowel werkgever als werknemer. En ook werknemers/deelnemers werken nog steeds op basis van een arbeidsovereenkomst, zij het met aangepaste inhoud.

Noodgedwongen zijn wij kort en dus niet volledig, omdat deze brieven elke keer maar een tipje van de sluier kunnen oplichten. Het mag daarom lijken dat er achter die sluier geen coherent geheel van denken zit. Men wordt echter verzocht zijn oordeel daarover op te schorten. Achter die sluier zit een hele mooie dame die ratio en intuitio verzoent, hetgeen een geheel eigen licht doet schijnen. Dat licht staat bekend als de Rechte Derde Weg.

En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het (nog) niet gevat …

Wij hoeven niet te wachten tot alles plat gebombardeerd is. Wij kunnen NU al beginnen en daarmee een voorbeeld stellen. Welke werkgever dan ook die de logica en noodzaak van deze transformatie begrijpt, kan contact opnemen met ondergetekende. Tegen rock-bottom tarief zullen wij u juridisch bijstaan om deze transformatie in uw bedrijf te verwezenlijken. Hogere omzet, meer arbeidsvreugde en een kleine bijdrage aan de transformatie naar een rechtvaardiger en dus vreedzamer samenleving is wat u mag verwachten.

Een transformatie van theoretische en schaarse politieke democratie naar werkelijke politieke EN overvloedige economische democratie.

Vrede door Recht.

Bonaire, 20 november 2016
Voor de Golden Meand Society
Michiel Bijkerk