Antilliaanse en Arubaanse rechters naar SurinamePARARIBO, 6 jun – Er is een plan in de maak voor uitwisseling van rechters uit Suriname, Aruba en de Antillen. Het wordt een soort roulatiesysteem. Rechters kunnen dan enige tijd in één van de andere landen deelnemen aan de rechtspraak. Suriname kan er wel bij varen.

Het tekort aan rechters kan zo enigszins worden opgevangen. “En we moeten kijken hoe we elkaar kunnen helpen met een zekere roulering”, zegt de Arubaanse minister van Justitie, Hyacinto Croes, tegenover de Ware Tijd. Het rechtssysteem hoeft geen belemmering te vormen, omdat het grotendeels gebaseerd is op het Nederlandse. Over het verschil in nationaliteit is reeds nagedacht.

Buitenlandse rechters nemen het voortraject voor hun rekening en de Surinaamse collega’s doen uitspraak. Een mogelijk roulatiesysteem zal de onderlinge samenwerking op justitieel gebied alleen maar versterken. Die samenwerking is onderwerp geweest van tripartiet overleg de afgelopen dagen. “Het moet niet bij praten blijven. We moeten echt de richting uitgaan van daden verrichten en daar zijn we mee bezig”, aldus Croes.

Federalisme als ontwikkelingsmodel. Wie de link niet ziet, heeft ARCO niet ge-
volgd.

Europese landen zijn naar elkaar toegegroeid via de weg van de economie. Gaan Suriname en de Antillen toegroeien naar Nederland via de door Nederland aange-stuurde Justitiële sector?

Waarom niet? Het is zeker innovatief. Vergeet niet dat Suriname grenst aan Frankrijk (Frans Guyana is deel van Frankrijk en als UPG integraal deel van de EU). Er zijn nieuwe geopolitieke bewegingen in gang gezet…. Waar zal het eindigen?

ARCO houdt het erop dat de Cariben (waaronder de Guyana’s) erkenning moe-ten zien te krijgen als verenigd autonoom gebied in de nieuwe wereldstructuur.